velikost textu

Metoda EEG Biofeedback jako možnosti jejího vyuižtí také u osob s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metoda EEG Biofeedback jako možnosti jejího vyuižtí také u osob s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
EEG Biofeedback as Method and its use in people with autism spectrum disorder
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Renata Šourková
Vedoucí:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Id práce:
189856
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
EEG Biofeedback, neurofeedback, PAS, Poruchy autistického spektra, Autismus
Klíčová slova v angličtině:
EEG Biofeedback, neurofeedback, ASD, Autism spectrum disorders, Autism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Renata Šourková 1.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB