velikost textu

Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu
Název v angličtině:
Taxation of trusts in the Czech Republic and its comparison with a taxation if "Treuhand" in Germany
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Galuška
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
189751
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svěřenský fond, Treuhand, zdanění
Klíčová slova v angličtině:
trust, Treuhand, taxation
Abstrakt:
Abstrakt Ve své diplomové práci se věnuji základní teoretické problematice zdanění svěřenského fondu a konfrontuji jej se základními teoretickými principy zdanění obdobného právního institutu, který zná Německé právo, totiž Treuhand. Cílem této práce je popsat a srovnat, jak se přistupuje k definici základních principů zdanění v kontextu svěřenského fondu v České republice a Treuhand v Německu. Přitom jsem se zaměřil zejména na problematiku subjektu daně, objektu zdanění a jeho přičtení konkrétnímu subjektu a vymezení daňového základu, případně jsem se zabýval i dalšími prvky zdanění, byly-li v rámci konfrontace relevantní. Při vypracovávání této práce jsem analyzoval právní texty i monografie zabývající se problematikou zdanění svěřenských fondů a problematikou Treuhand a následně jsem tyto dva instituty podrobil srovnání. Obsahově se má práce dělí na dvě základní části. V první části představuji svěřenský fond a Treuhand z hlediska jejich civilně-právní podstaty, popisuji, co je jejich obsahem a účelem. Ve druhé části se pak zabývám základními prvky zdanění v kontextu svěřenského fondu a Treuhand v rámci vybraných daní. Do své práce jsem zařadil daně z příjmů, resp. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer a také Gewerbesteuer, daně z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, resp. Grundsteuer a Grunderwerbsteuer, a konečně daní z přidané hodnoty, resp. Umsatzsteuer. Ačkoliv komplexní srovnání zdanění těchto svou institutů je mimo možnosti této práce, podařilo se identifikovat, v čem tkví základní rozdíly v principu zdaňování svěřenských fondů v České republice a Treuhand v Německu, což patrné zejména ze srovnání základních prvků zdanění. Vzhledem k tomu, že práce zabývající se zdanění Treuhand, navíc v komparaci s obdobným existujícím institutem českého práva, v takové podobě ještě v českém jazyce napsána nebyla, považuji za její hlavní přínos to, že může sloužit jako teoretický základ pro řešení konkrétních navazujících teoretických i praktických problémů, které jsou s aplikací těchto institutů spojeny.
Abstract v angličtině:
Abstract My thesis addresses the fundamental issue and principles of trust taxation in the Czech Republic and it provides with its confrontation and comparison with a German equivalent, namely Treuhand. The purpose of this thesis is to describe and to compare the attitude of Czech and German legislation to the fundamental definitions of key terms within the taxation of Czech trust and German Treuhand respectively. Hereat I mainly focused on the issues of the subject of taxation, object of taxation and its assignment to the individual subject, tax base and also other key elements of taxation, when they were considered relevant. First of all to elaborate this thesis I analysed the current Czech and German legislation and treatises that are concerned with taxation of trusts in the Czech Republic and taxation of Treuhand in Germany and consequently made them a subject of a comparison. A content of the thesis composes of two main parts. In the first part there are both of the legal institutes introduced within the terms of civil law and their purpose. The second part deals with the essential elements of taxation within the context of compared legal institutes and specific taxes. The taxes that were chosen for comparison are personal income tax, corporate income tax, trade tax, real estate transfer tax, property tax and finally value-added tax. Even though it is out of possibilities of this thesis to provide a comprehensive comparison of those two legal institutes it manages to identify the key differences in the principle of their taxation. Considering the fact that there is no other thesis written in Czech dealing with the taxation of German Treuhand, moreover in comparison with existing Czech equivalent, I find its main contribution in providing readers with fundamental theory useful for solving special theoretical and practical problems that come with the practical application of Czech trust and German Treuhand.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Galuška 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Galuška 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Galuška 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB