velikost textu

Invazivní rostliny na území hlavního města Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Invazivní rostliny na území hlavního města Prahy
Název v angličtině:
Invasive Plants at the Territory of Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Navrátilová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Id práce:
189749
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alelopatie, brownfield, diaspora, disturbance, diverzita
Klíčová slova v angličtině:
allelopathy, brownfield, diaspore, disturbance, diversity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Navrátilová 750 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 152 kB