velikost textu

Two Conceptions of Thinking in H. Arendt’s Writings

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Two Conceptions of Thinking in H. Arendt’s Writings
Název v češtině:
Dvě koncepce myšlení v díle H. Arendtové
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniil Koloskov
Vedoucí:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Id práce:
189738
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Filozofie (FIL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Arendtová|Myšlení|Intersubjektivita|Pravda|Kommunikace|Ideologie
Klíčová slova v angličtině:
Arendt|Thinking|Intersubjectivity|Truth|Communication|Ideology
Abstrakt:
Ve své diplomové se zaměřím na pojetí myšlení u Hannah Arendtové. Zejména se pokusím ukázat, že v díle Arendtové jsou přítomny dvě odlišné koncepce myšlení. První koncepce se opírá o komunikaci a svět. Podle této koncepce myšlení vychází ze společného světa a má sloužit k vybudování politických vztahů mezi lidmi. Druhá koncepce myšlení na rozdíl od první tvrdí, že myšlení je podle své definice mimosvětskou činností a nemůže sloužit k politickým účelům s výjimkou mimořádných případů. Porovnání těchto různých koncepcí myšlení bude uskutečněno na základě analýzy další mentální schopnosti člověka – soudů. Budu hájit tezi, myšlení ztratí možnost a schopnost pronikat do společného světa, protože schopnost soudů přebírá řadu funkcí, které dříve vykonávalo myšlení.
Abstract v angličtině:
Ve své diplomové se zaměřím na pojetí myšlení u Hannah Arendtové. Zejména se pokusím ukázat, že v díle Arendtové jsou přítomny dvě odlišné koncepce myšlení. První koncepce se opírá o komunikaci a svět. Podle této koncepce myšlení vychází ze společného světa a má sloužit k vybudování politických vztahů mezi lidmi. Druhá koncepce myšlení na rozdíl od první tvrdí, že myšlení je podle své definice mimosvětskou činností a nemůže sloužit k politickým účelům s výjimkou mimořádných případů. Porovnání těchto různých koncepcí myšlení bude uskutečněno na základě analýzy další mentální schopnosti člověka – soudů. Budu hájit tezi, myšlení ztratí možnost a schopnost pronikat do společného světa, protože schopnost soudů přebírá řadu funkcí, které dříve vykonávalo myšlení.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniil Koloskov 403 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniil Koloskov 34 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniil Koloskov 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniil Koloskov 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Němec, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. 584 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 154 kB