text size

Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst
Titile (in english):
Movement ANO 2011 in Local Coalitions: Case Study of Large Cities
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Filip Hlušička
Supervisor:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Thesis Id:
189626
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Political Science (23-KP)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
Political Science (P)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/06/2019
Defence result:
Very good (C)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
koalice, komunální politika, města, hnutí ANO 2011
Keywords:
coalitions, local politics, cities, movement ANO 2011
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se týká Hnutí ANO 2011 v komunální politice. Konkrétně se zabývá vybranými statutárními městy ve volebním období 2014-2018 s důrazem na stabilitu koalic, kterých bylo ANO součástí. Dále se práce zaměřuje na místní organizace ANO, které se v průběhu volebního období potýkaly s vnitřními problémy vycházejícími ze specifické povahy ANO. ANO je považováno za tzv. business-firm stranu, která stojí na silném lídrovi z podnikatelského prostředí s malou členskou základnou a charakteristickou orientací na marketingové strategie a externí odborníky. Typickým příkladem business-firm strany je Forza Italia založená v 90. letech italským podnikatelem a později premiérem, Silviem Berlusconim. Povaha ANO, jako business-firm strany, může mít vliv na komunální úroveň, kde se místní organizace řídí dle pokynů vedení a postrádají potřebnou míru autonomie pro rozhodování na nejnižší úrovni politiky.
Abstract:
Abstract This diploma thesis presents Hnutí ANO 2011 as a Czech local governance participant. Having put emphasis on ANO’s local organizations, the diploma thesis deals with particular situations in selected statutory cities during the 2014-2018 electoral cycle. As the electoral cycle went by, internal problems in local organizations emerged which ended up with party board abolishing some of the organizations. Coalitions in which ANO participated also were affected by those problems. In some cities, however, coalitions persisted and ANO local organizations had not suffer with internal problems, study of which also became a part of the research in the thesis. Having a strong leader from the business environment and limited membership, ANO 2011 is considered to be a business-firm party focused on marketing strategies and external specialists. As a typical business-firm party instance Forza Italia can be named, established in 1990s by Italian businessman and future prime minister Silvio Berlusconi. Business-firm party character of ANO may affect local governance where ANO’s local organizations follow ANO party board’s instructions and those organizations lack of autonomy to make their own political decisions.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Filip Hlušička 1.36 MB
Download Abstract in czech Mgr. Filip Hlušička 110 kB
Download Abstract in english Mgr. Filip Hlušička 107 kB
Download Supervisor's review PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 266 kB
Download Opponent's review PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 373 kB
Download Defence's report PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB