velikost textu

Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst
Název v angličtině:
Movement ANO 2011 in Local Coalitions: Case Study of Large Cities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Hlušička
Vedoucí:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
189626
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koalice, komunální politika, města, hnutí ANO 2011
Klíčová slova v angličtině:
coalitions, local politics, cities, movement ANO 2011
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se týká Hnutí ANO 2011 v komunální politice. Konkrétně se zabývá vybranými statutárními městy ve volebním období 2014-2018 s důrazem na stabilitu koalic, kterých bylo ANO součástí. Dále se práce zaměřuje na místní organizace ANO, které se v průběhu volebního období potýkaly s vnitřními problémy vycházejícími ze specifické povahy ANO. ANO je považováno za tzv. business-firm stranu, která stojí na silném lídrovi z podnikatelského prostředí s malou členskou základnou a charakteristickou orientací na marketingové strategie a externí odborníky. Typickým příkladem business-firm strany je Forza Italia založená v 90. letech italským podnikatelem a později premiérem, Silviem Berlusconim. Povaha ANO, jako business-firm strany, může mít vliv na komunální úroveň, kde se místní organizace řídí dle pokynů vedení a postrádají potřebnou míru autonomie pro rozhodování na nejnižší úrovni politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis presents Hnutí ANO 2011 as a Czech local governance participant. Having put emphasis on ANO’s local organizations, the diploma thesis deals with particular situations in selected statutory cities during the 2014-2018 electoral cycle. As the electoral cycle went by, internal problems in local organizations emerged which ended up with party board abolishing some of the organizations. Coalitions in which ANO participated also were affected by those problems. In some cities, however, coalitions persisted and ANO local organizations had not suffer with internal problems, study of which also became a part of the research in the thesis. Having a strong leader from the business environment and limited membership, ANO 2011 is considered to be a business-firm party focused on marketing strategies and external specialists. As a typical business-firm party instance Forza Italia can be named, established in 1990s by Italian businessman and future prime minister Silvio Berlusconi. Business-firm party character of ANO may affect local governance where ANO’s local organizations follow ANO party board’s instructions and those organizations lack of autonomy to make their own political decisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Hlušička 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Hlušička 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Hlušička 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 373 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB