velikost textu

Problémové vyučování ve výuce dějepisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémové vyučování ve výuce dějepisu
Název v angličtině:
Teaching Problem Solving in History Lessons
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Laura Priščáková
Vedoucí:
PhDr. Ivana Tvrzová
Oponent:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
189604
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
problémové vyučování|dějepis|metody výuky dějepisu|metody problémového vyučování|historie problémového vyučování
Klíčová slova v angličtině:
teaching problem solving|history lessons|methods of teaching history|methods of teaching problem solving|history of problem solving
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je problémové vyučování a možnost jeho využití ve výuce dějepisu na střední škole. Cílem práce je představit a nabídnout možnosti využití problémového vyučování v hodinách dějepisu. V práci jsou vymezeny základní termíny, uvedena pojetí problémového vyučování u různých autorů, dále se práce zabývá metodami problémového vyučování a přínosy a riziky při jeho využívání. V poslední části práce jsou představeny konkrétní vyučovací hodiny dějepisu s využitím problémového vyučování a následná reflexe jejich realizace ve výuce na gymnáziu.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the thesis is teaching problem solving and its implementation in history classes at high schools. The goal of the thesis is to introduce and offer different ways of implementation of teaching problém solving in history classes. The first part of the thesis aims at defining basic terms and concepts and introduces different approaches of teaching problem solving as presented by different authors; furthermore, it addresses different methods of teaching problem solving and their assets as well as drawbacks. The final part of the thesis comprises a few particular teaching problem solving history lessons and the evaluations of said lessons taught at a grammar school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Laura Priščáková 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Laura Priščáková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Laura Priščáková 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivana Tvrzová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB