velikost textu

Seznamovací hry pro mladší školní věk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seznamovací hry pro mladší školní věk
Název v angličtině:
Social-interaction games for younger school age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Michálková
Vedoucí:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Oponent:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Id práce:
189572
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Seznamování, hry, zájmy, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Meet, games, hobbies, younger school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Michálková 904 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Zdeňka Hanková 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Linková, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB