velikost textu

Fyziologické a patofyziologické aspekty stárnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyziologické a patofyziologické aspekty stárnutí
Název v angličtině:
Physiological and pathophysiological aspects of aging
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Bačová
Vedoucí:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Id práce:
189536
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stárnutí, přirozené stárnutí, choroby související se stářím
Klíčová slova v angličtině:
aging, natural aging, diseases associated with old age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Bačová 3.74 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB