velikost textu

Vybrané aspekty fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dům Přemysla Pittra pro děti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dům Přemysla Pittra pro děti
Název v angličtině:
Selected Operational Aspects of ZDVOP (Facility for children in need of immediate assitence) Přemysl Pitter House for Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Bútorová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Poláčková
Id práce:
189391
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „Vybrané aspekty fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Dům Přemysla Pittra pro děti“ představuje činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jejich roli v systému sociálně-právní ochrany děti s důrazem na praktické dopady novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012. Součástí této práce je pojednání o fungování a principech pobytového zařízení Domu Přemysla Pittra pro děti, které poskytuje pomoc ohroženým dětem již šestnáctým rokem a je součástí neziskové organizace Dům tří přání, z.ú. V závěrečné kapitole porovnávám vybrané ukazatele sledování činnosti Domu Přemysla Pittra pro děti za roky 2008- 2010 a 2013-2018.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor's thesis (Selected operational aspects of ZDVOP, Přemysl Pitter House for Children) presents the operating activity of a facility for children in need and its role in the socio-legal protection of children. It particularly focuses on the practical implications of the 2012 amendment to the law on the sociolegal protection of children. This work discusses the operation and principles of the crisis residential facility Přemysl Pitter House for Children, which has been providing assistance to children at risk for sixteen years and is part of the nonprofit organisation The House of Three Wishes. The final chapter compares selected observed characteristics of the operation of the Přemysl Pitter House for Children in 2008-2010 and in 2013-2018.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bútorová 559 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bútorová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bútorová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Poláčková 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tabita Landová, Th.D. 152 kB