velikost textu

Význam aktivizace seniorů v terénních a ambulantních sociálních službách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam aktivizace seniorů v terénních a ambulantních sociálních službách
Název v angličtině:
The importance of Activatingseniors in Field and Outpatient Social Servicers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Prokopová
Vedoucí:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Kaňák
Id práce:
189328
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova Stáří, senior, aktivizace, aktivity, terénní sociální služby, ambulantní sociální služby.
Klíčová slova v angličtině:
Age, senior, activation, aktivity, field social services, outpatient social services.
Abstrakt:
Shrnutí (Abstrakt) Diplomová práce s názvem „Význam aktivizace u seniorů v terénních a ambulantních sociálních službách“ obsahuje teoretickou část jako konceptualizaci k empirické části práce, tedy popisuje aktivity a služby obsažené v dotazníkovém šetření. Výsledky výzkumného šetření pomocí dotazníků potvrdili hypotézu. Ukázalo se, že senioři využívající terénní sociální služby mají větší zájem o aktivizaci než senioři využívající ambulantní sociální služby – konkrétně nejvíce o pohybové aktivity u žen nad 85 let. Závěrem lze říci, že největší zájem byl o pohybové a rehabilitační aktivity, které podporují udržení si mobility a tudíž i podporu soběstačnosti.
Abstract v angličtině:
Summary (Abstract) This thesis is called “The importance of activation in seniors in field and outpatient social services” includes the theoretical part as a conceptualization of the empirical part. It describes the activities and services contained in the questionnaire survey. The results of the surfy, by using the questionnaires, confirmed the hypothesis. It can now be said that seniors are using outreach social services, they are more interested in activities more than seniors are using outpatient social services – in particular it is the physical activities of women over 85 years of age. In conclusion, the greatest interest was in physical activities which support the maintenance of mobility and hence the promotion of self-sufficiency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Prokopová 4.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Prokopová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Prokopová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Prokopová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kaňák 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB