velikost textu

Možnosti ergoterapeutické intervence u dětských pacientů s nemocí motýlích křídel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti ergoterapeutické intervence u dětských pacientů s nemocí motýlích křídel
Název v angličtině:
Occupational therapy interventions for pediatric patients with the epidermolysis bullosa congenita
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Šímová
Vedoucí:
Mária Krivošíková
Oponent:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Id práce:
189296
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergoterapie nemoc motýlích křídel dětský pacient multidisciplinární tým kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
occupational therapy Epidermolysis bullosa congenita pediatric patient multidisciplinary team quality of life
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Klára Šímová Vedoucí práce: Bc. Mária Krivošíková M.Sc.. Konzultant práce: MUDr. Radek Brauner Název bakalářské práce: Možnosti ergoterapeutické intervence u dětských pacientů s nemocí mo- týlích křídel Abstrakt bakalářské práce: Cílem této bakalářské práce je popsat možnosti ergoterapeutické intervence u dětských paci- entů s nemocí motýlích křídel. Teoretická část obsahuje problematiku onemocnění motýlích křídel včetně současné diagnostiky a terapie v České republice. Dále jsou popsány možnosti ergoterapeu- tické diagnostiky a intervence. Praktická část zahrnuje překlad dotazníku „Parental Questionnaire on Coping Skills of Children with EB in Everyday Life" do českého jazyka, zpracovanou kazuistiku dětského pacienta s nemocí motýlích křídel a manuál ergoterapeutické intervence u dětí s EB. Ergo- terapeut dosud není běžnou součástí multidisciplinárního týmu léčby EB, přestože oblast jeho působ- nosti je široká a může výrazně zlepšit kvalitu života. V této práci jsou tyto oblasti a efekt ergoterapie popsány. Klíčová slova: ergoterapie nemoc motýlích křídel dětský pacient multidisciplinární tým kvalita života
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of the thesis is to describe possibilities of occupational therapy interventions for pe- diatric patients with the Epidermolysis bullosa congenita. The theoretical part includes the issue of Epidermolysis bullosa congenita including current diagnostics and therapy in the Czech republic. This part also desribes the possibilities of occupational therapy diagnostics and intervention. The practical part includes firstly the translation of the questionnaire "Parental Questionnaire on Coping Skills of Children with EB in Everyday Life" into Czech langugage, secondly case report of a pedi- atric patient with Epidermolysis bullosa congenita and thirdly occupational therapy intervention ma- nual for children with EB. So far, the occupational therapist is not a common part of the multidisci- plinary EB treatment team, although his scope is broad and can significantly improve quality of life. These areas and effect of occupational therapy are described in this work. Key words: occupational therapy Epidermolysis bullosa congenita pediatric patient multidisciplinary team quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Šímová 3.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Šímová 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Šímová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Šímová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mária Krivošíková 4.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 3.86 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB