velikost textu

Jaroslav Seifert a jeho vztah k výtvarnému umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Seifert a jeho vztah k výtvarnému umění
Název v angličtině:
Jaroslav Seifert and his relationship to the visual arts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natálie Hájková Paterová
Vedoucí:
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Id práce:
189288
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Evropské kulturní a duchovní dějiny (EKDD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav Seifert - Jan Zrzavý - Josef Sudek - Toyen - přátelství - dialog - výtvarné umění - fotografie - poezie - publicistika - Všecky krásy světa - imaginace - Devětsil - česká kultura 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav Seifert - Jan Zrzavý - Josef Sudek - Toyen - friendship - dialogue - visual arts - fine arts - photography - poetry - journalism - All the Beauties of the World, imagination - Devětsil - Czech culture of the 20th century
Abstrakt:
Abstrakt V předložené diplomové práci se zabývám vztahem Jaroslava Seiferta k výtvarnému umění a umělcům, neboť z jeho díla i životopisu je patrné, že tento vztah byl nejen silný, ale že to byl také mocný inspirační zdroj celé jeho tvorby. V práci se zaměřuji na tvorbu Jana Zrzavého, Toyen a Josefa Sudka, neboť je Seifert považoval za mimořádné a přátelil se s nimi celý život. Zabývám se však i ostatními umělci a díly, ke kterým se Jaroslav Seifert ve své tvorbě vztahoval. Zvolené téma sleduji v kontextu celého básníkova díla a života, a také v kontextu doby a sdílené kultury. Tato práce přináší odpovědi na otázku, jakou měl Seifertův vztah k výtvarnému umění povahu, jakým způsobem se promítal do jeho tvorby, a na základě konkrétní komparace vizuální a slovesné imaginace charakterizuje, jakým způsobem probíhal dialog mezi Seifertovými texty a výtvarným uměním. Klíčová slova: Jaroslav Seifert, Jan Zrzavý, Toyen, Josef Sudek, přátelství, dialog, výtvarné umění, fotografie, poezie, publicistika, Všecky krásy světa, imaginace, Devětsil, česká kultura 20. století.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is concerned with Jaroslav Seifert’s relationship to visual arts and artists, for it is apparent in both his writings and his biography that this relationship was not only deep, but it also served as a powerful source of inspiration for his work. This study focuses on the works of Jan Zrzavý, Toyen and Josef Sudek, since Seifert considered them extraordinary and maintained a lifelong friendship with them. However, I also consider other artists and works that Jaroslav Seifert related to in his writings. The selected topics are followed throughout the poet’s life and work, and also set in the context of the given time period and shared culture. This study brings answers to the question of the nature of Seifert’s relationship to visual arts and how it is reflected in his writing, and also aims to describe the way the dialogue between Seifert’s texts and arts is developed based on comparison of specific visual and literary imagination. Key words: Jaroslav Seifert, Jan Zrzavý, Toyen, Josef Sudek, friendship, dialogue, visual arts, fine arts, photography, poetry, journalism, All the Beauties of the World, imagination, Devětsil, Czech culture of the 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natálie Hájková Paterová 1.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Natálie Hájková Paterová 11.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natálie Hájková Paterová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natálie Hájková Paterová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 152 kB