velikost textu

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým a kombinovaným postižením v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým a kombinovaným postižením v ČR
Název v angličtině:
Education of children, pupils and students with hearing and multiple disability in CR
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Bohuslávková
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Kotvová
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
189254
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sluchové postižení, kombinované postižení, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
Hearing disabilities, multiple disabilities, education of pupils with special educational Leeds, case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Bohuslávková 1013 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Kotvová 1022 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB