velikost textu

Pozice asistenta pedagoga a pedagogigká komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozice asistenta pedagoga a pedagogigká komunikace
Název v angličtině:
Position of pedagogical assistant and educational communication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Krausová
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
189247
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, výchovný poradce , pedagogická komunikace, komunikační bariéra, determinanty komunikace
Klíčová slova v angličtině:
pedagogical assistant, educational consultant, pedagogical communication, communication barrier, the determinants of communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Krausová 1.55 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 526 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB