velikost textu

Vladimír Doležal - pěvec a pedagog

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vladimír Doležal - pěvec a pedagog
Název v angličtině:
Vladimír Doležal - Singer and Teacher
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Fogl
Vedoucí:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. MgA. Iva Volavá
Id práce:
189223
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vladimír Doležal, Pražští madrigalisté, opera, operní zpěv, pedagog
Klíčová slova v angličtině:
Vladimír Doležal, Prague Madrigalists, opera, opera singing, vocal teacher
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Fogl 2.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Iva Volavá 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 152 kB