velikost textu

Rozvoj emočního a tvořivého potenciálu dítěte pomocí hudebních činností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj emočního a tvořivého potenciálu dítěte pomocí hudebních činností
Název v angličtině:
The Development of a Child´s Emotional and creative Potentional by Means of Music Activities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Králová
Vedoucí:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Id práce:
189214
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B HV-SB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
emocionalita, tvořivost, hudební činnosti, vývoj dítěte
Klíčová slova v angličtině:
emotionality, creativity, musical activities, child development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Králová 4.64 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 761 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 154 kB