velikost textu

Život a dílo Jeana-Baptiste Lullyho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo Jeana-Baptiste Lullyho
Název v angličtině:
Life and works of Jean-Baptiste Lully
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Romana Tůmová
Vedoucí:
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Čeněk Svoboda
Id práce:
189209
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jean-Baptiste Lully, jevištní tvorba, ballet de cour, comédie-ballet, tragédie lyrique, opera
Klíčová slova v angličtině:
Jean-Baptiste Lully, stage work, ballet de cour, comédie-ballet, tragédie lyrique, opera
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Romana Tůmová 3.52 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Čeněk Svoboda 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 152 kB