velikost textu

Ema Destinnová jako spisovatelka a skladatelka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ema Destinnová jako spisovatelka a skladatelka
Název v angličtině:
Emmy Destinn as a writer and composer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Matějková
Vedoucí:
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. MgA. Iva Volavá
Id práce:
189206
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ema Destinnová, opera, pěvkyně, spisovatelka, skladatelka
Klíčová slova v angličtině:
Ema Destinnova, opera, singer, writer, composer
Abstrakt:
ABSTRAKT Ema Destinnová byla nejznámější českou operní pěvkyní, která se proslavila po celém západním světě. Nevěnovala se pouze pěvecké činnosti, ale také činnosti spisovatelské a skladatelské. Za jejího života vyšlo několik jejích děl. Tato práce je zaměřena na literární a skladatelskou tvorbu Emy Destinnové s úvodním stručným popisem života slavné pěvkyně. V roce 1902 vyšla básnická sbírka v německém jazyce Sturm und Ruhe. V roce 1907 následovala sbírka taktéž v němčině Der galante Abbé. V této práci je rozebrána první sbírka. Napsala několik divadelních her: Pod praporem umění, Dvojí hřích, Rahel, Tůně, U Cíle, Kruh měsíců a Nadarmo. Kvůli nedostatku pramenů je dramatická tvorba popsána obecně. Během svého angažmá v berlínské Dvorní opeře se pokoušela o román Pan doktor Casanova, který však zůstal jako dvě nedokončené verze popisu života v tamním divadle. Její nejstěžejnější dílo je románová kronika Ve stínu modré růže s podtitulem Román zašlých vášní, ve kterém se svým uměleckým přispěním popisuje rod Leonhardiů, kteří vlastnili zámek ve Stráži nad Nežárkou. Destinnová napsala také dvě krátké povídky inspirované životy lidí z okolí strážského zámku Mladá paní stará a Strom zrazené lásky. Pro ilustraci jsou literárně rozebrány oba romány. Ve druhé části práce je zpracována skladatelská práce Emy Destinnové píseň První láska a sbírka písní Zahrada srdce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Emmy Destinn was the most famous Czech operatic soprano, who achieved fame in the whole west world. Not only did she engage in singing but also in writing and composing. Several pieces of work came out during her lifetime. This thesis deals with the output of the writer and composer Emmy Destinny with a brief description of her life at the beginning. A collection of poems called Sturm und Ruhe was published in German in 1902. Five years later another collection Der galante Abbé also in German followed. Only the first collection of poems is analysed in this thesis. Emmy Destinn also wrote several plays: Pod praporem umění, Dvojí hřích, Rahel, Tůně, U Cíle, Kruh měsíců a Nadarmo. For the lack of literature the plays are described only generally. During her engagement in the Berlin State Opera she was trying to finish a novel Pan doktor Casanova, which, however, ended as two unfinished versions of a description of life in the State Opera. Her most crucial work is the chronicle novel Ve stínu modré růže with a subtitle Román zašlých vášní, in which she is describing the Leonhardi dynasty, which owned the castle in a town Stráž nad Nežárkou. On top of that, Emmy Destinn wrote two short stories Mladá paní stará and Strom zrazené lásky, which were inspired by the lives of people living in the surroundings of the aforementioned castle. The second part of the thesis covers the composition of Emmy Destinn, namely a song První láska and the collection of songs Zahrada srdce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Matějková 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Matějková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Matějková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Iva Volavá 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 152 kB