velikost textu

Technické a sociální výzvy v konverzačním uživatelském rozhraní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Technické a sociální výzvy v konverzačním uživatelském rozhraní
Název v angličtině:
Technical and social challenges in a conversational user interface
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Soudný
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
Ing. Petr Koubský, CSc.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
189132
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chatbot|konverzační uživatelské rozhraní|uživatelská zkušenost|psychologie komunikace|rozpoznávání přirozeného jazyka|Alan Turing|Jacob Nielsen
Klíčová slova v angličtině:
chatbot|conversational user interface|user experience|psychology of communication|natural language processing|Alan Turing|Jacob Nielsen
Abstrakt:
Abstrakt (česky) jsou automatizované počítačové programy, které slouží k simulaci výměny zpráv s člověkem, zároveň jsou ale i novým uživatelským rozhraním. V roce 1994 definoval Jacob Nielsen deset heuristických pravidel, které se tradičně používají právě pro design uživa novém oboru konverzačních prostředí a za jakých podmínek. Danou problematiku pondentů, kteří v s českém prostředí vytvořili chatboty a následnou analýzou prostřednictvím zakotvené teorie. Teoretická část popisuje popisuje kontext, ve kterém chatboti vznikají i teoretické principy uživatelské zkušenosti, ze kterých následně čerpá
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): Chatbots are automatised computer programs which are built to simulate an exchange in communication with a human being. Simultaneously, they provide new user interfaces. In 1994, Jacob Nielsen defined ten heuristic rules that are traditionally used within the design of user interfaces. This thesis‘s aim is to find out whether these ten rules are applicable in new fields of conversational environments. Secondly, what are the conditions under which the exchange becomes possible. The matter was examined through a qualitative research with the sample of eleven respondents who’d created chatbots within the Czech professional environment. The next step was a grounded analysis of existing established theories. The theoretical part explains the context in which chatbots are being created. It also shows theoretical canons of user interfaces which are the base of data and experience for the researches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Soudný 915 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Soudný 344 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Soudný 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Soudný 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Koubský, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB