velikost textu

Comparative analysis of client´s protection in banking and insurance services within the EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Comparative analysis of client´s protection in banking and insurance services within the EU
Název v češtině:
Srovnávací analýza ochrany klienta bankovních a pojišťovacích služeb v EU
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Vacková
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponent:
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
189025
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Směrnice o distribuci pojištění, Směrnice o spotřebitelském úvěru, Směrnice o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení
Klíčová slova v angličtině:
Insurance Distribution Directive, Consumer Credit Directive, Mortgage Credit Directive
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je srovnat prostředky ochrany spotřebitele a její úroveň napříč Evropskou unií při poskytovaní pojistných a bankovních služeb. Výchozí tezí práce je předpoklad, že prostředky ochrany jsou v obou sektorech velmi podobné, neboť patří mezi finanční služby, které jsou regulovány podobným způsobem. První část práce se věnuje analýze Směrnice o distribuci pojištění, zkoumá její přínos pro ochranu spotřebitele a také ji z tohoto hlediska porovnává se Směrnicí o zprostředkování pojištění, která je platnou a účinnou v době uzavření manuskriptu práce. Druhá část práce se zabývá analýzou a srovnáním evropského práva týkajícího se spotřebitelských úvěrů, konkrétně Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru a Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Obě směrnice jsou porovnány z hlediska aplikovaných prostředků ochrany spotřebitele a toho, jak ochranu spotřebitele zajišťují celkově. Třetí část práce se věnuje srovnání právní úpravy, která byla zkoumána v předchozích dvou částech, dále také zdůvodňuje rozdíly v přístupech k ochraně spotřebitele zvolených v jednotlivých směrnicích a jejich zaměření na jednotlivé oblasti. Výsledkem provedené analýzy je to, že prostředky ochrany spotřebitele jsou v bankovnictví a pojišťovnictví velmi podobné, vyskytují se ovšem i zásadní rozdíly plynoucí z podstaty poskytovaných služeb. Nejpropracovanější směrnicí, která zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele je Směrnice o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, a to patrně z toho důvodu, že úvěr na nemovitosti určené k bydlení hraje velmi důležitou roli v životě spotřebitele, ale i v ekonomice. Směrnice o distribuci pojištění nabízí vyšší stupeň ochrany spotřebitele než Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Důvodem je pravděpodobně to, že Směrnice o distribuci pojištění byla přijata o 8 let později a upravuje nejen pojišťovací smlouvy, ale i distributory pojištění, zatímco Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru zprostředkovatele úvěru neupravuje. K rozdílné úrovni ochrany spotřebitele přispívá také fakt, že hlavní cíle všech tří směrnic jsou rozdílné – Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru se zaměřuje téměř výhradně na úvěrové smlouvy, Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení upravuje nejen úvěrové smlouvy, ale i zprostředkovatele úvěru, zatímco Směrnice o distribuci pojištění se zabývá hlavně distributory pojištění, pojistnými smlouvami však pouze omezeně.
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of this thesis is to compare measures of consumer protection and its level in insurance and banking services in the EU. The premise is that the measures are very similar because both areas are subject to financial services law and as such they are similarly regulated. The first part of this work analyses and examines Insurance Distribution Directive and its contribution to consumer protection. The thesis compares Insurance Distribution Directive with Insurance Mediation Directive which is the legislation in force as of the time of writing this thesis. The second part of the thesis analyses, examines and compares Consumer Credit Directive and Mortgage Credit Directive and their contribution to consumer protection. The third part of the thesis compares the two previous parts and describes the reasons for different approaches taken in the researched legislation. The result of the analysis is that the measures taken for consumer protection are indeed very similar with differences originating from the nature of the services. The most elaborated directive which ensures the highest level of consumer protection is Mortgage Credit Directive and it is due to the significance of mortgage credit for lives of consumers and for the economy. Insurance Distribution Directive offers higher level of consumer protection than Consumer Credit Directive which is probably due to the fact that it was adopted more recently and that it regulates to large extent not only insurance contracts, but also insurance distributors. Consumer Credit Directive omits regulation of credit intermediaries. Another factor causing different level of consumer protection is that the main objectives of the regulation are different – for Consumer Credit Directives, the main objective is contract for credit, for Mortgage Credit Directive, the main objective is contract for mortgage credit but also credit intermediaries while Insurance Distribution Directive mainly regulates the insurance distributors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Vacková 737 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Vacková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Vacková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 152 kB