velikost textu

Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy
Název v angličtině:
Autonomy of City Districts: Case Study of the Capital City of Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Iran
Vedoucí:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karolína Musilová
Id práce:
189009
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a veřejná politika (PVP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Téměř každé evropské hlavní město je členěno na sub-lokální části. Toto územní dělení je důsledek decentralizace veřejné správy. Sub-lokální části municipalit v jednotlivých státech mají různé míry autonomie. České obecní zřízení definuje institut statutárního města, která se mohou členit na městské části. Oproti těmto městům musí hl. m. Praha své území členit na městské části. Hl. m. Praha má však specifické postavení obce, kraje a hlavního města zároveň, což znamená, že se zde kumulují pravomoci jak obcí, tak krajů. Toto specifické postavení je zvýrazněno i tím, že oproti jiným statutárním městům v České republice je spravována vlastním zákonem. Tato práce si dává za cíl analyzovat a zhodnotit míru autonomie městských částí hl. m. Prahy. Dále také, zda současné nastavení míry autonomie odpovídá reálným potřebám městských částí v hl. m. Praze. 1
Abstract v angličtině:
Annotation Almost every European capital city is subdivided into sub-local units. This territorial division is a result of the decentralization of public administration. Sub-local parts of municipalities in different countries have different degrees of autonomy. Czech municipal system defines the institute of a statutory city, which can be subdivided into city districts. In contrast to these cities capital city of Prague must divide its territory into city districts. However, capital city of Prague has a specific position of municipality, region and capital at the same time, which means that the powers of municipality, region and capital accumulate here. This specific position is also highlighted by the fact that it is governed by its own law in comparison with other statutory cities in the Czech Republic. This bachelor thesis aims to analyze and evaluate the degree of autonomy of city districts of Prague. Furthermore, whether the current level of autonomy corresponds to the real needs of city districts in capital city of Prague. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Iran 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Iran 876 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Iran 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Iran 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karolína Musilová 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 152 kB