text size

Herní média a etické aspekty počítačových her, případ This War of Mine

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Herní média a etické aspekty počítačových her, případ This War of Mine
Titile (in english):
Video game media and ethical aspects of computer games, the case of This War of Mine
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Vojtěch Karaus
Supervisor:
Mgr. Lukáš Kolek
Opponent:
MgA. Ondřej Javora
Thesis Id:
188920
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Study programm:
Information Studies and Librarianship (B7201)
Study branch:
Information Studies and Librarianship (INSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/09/2019
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Etika|počítačové hry|rámcová analýza|This War of Mine
Keywords:
Ethics|computer games|frame analysis|This War of Mine
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce Herní média a etické aspekty videoher, případ This War of Mine se za- bývá způsobem referování o hře This War of Mine v online herních médiích. Počítačová hra This War of Mine je válečná hra, ve které je děj vyprávěn z pohledu civilistů. Tato videohra staví svůj úspěch na implementaci morálních a etických oázkách. Výsledkem práce by měl být zjištění toho, jakým způsobem byly etické aspekty hry reflektovány online médii se zaměřením na video- hry. Za tímto účelem bude v teoretické části práce vystaven teoretický rámec problematiky video- her a videoher v kontextu etiky. V dalších kapitolách budou definovány etické aspekty videoher a bude nastíněno i téma emočních dopadů na hráče. Praktická část práce bude obsahovat popis vý- zkumu, který bude proveden pomocí rámcové analýzy článků publikovaných na herních serve- rech v období jednoho roku od vydání hry, přičemž prvky zájmu budou etické aspekty počítačové hry This War of Mine. Klíčová slova Etika, počítačové hry, rámcová analýza, This War of Mine
Abstract:
Abstract The bachelor thesis Videogame media and ethical aspects of the videogame, the case of This War of Mine, pursues the way it is referend to the videogame This War of Mine by online videogame media. This War of Mine is an war-themed videogame narrated from the civilians prespective. This videogame builds it succes on the implementation of moral and ethical issues. The results of this thesis should answer the question of how the ethical aspects of the game were reflected by onlie media that are focused on videogames primarly. For this purpose the theoretical part of the thesis will be build around videogames and videogames in the context of ethics. In the later chapters the ethical aspects of videogames will be defined alongside with the topic of emoti- onal impal on the players. The practical part of the thesis will include description of the research, which will be done via frame analysis of articles which were published by online videogame me- dia in the span of one year after the date This War of Mine was released. The ethical aspects of the videogame This War of Mine will be element of interest. Klíčová slova (anglicky): Ethics, computer games, frame analysis, This War of Mine
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Vojtěch Karaus 1.58 MB
Download Attachment to the thesis Vojtěch Karaus 187 kB
Download Abstract in czech Vojtěch Karaus 63 kB
Download Abstract in english Vojtěch Karaus 90 kB
Download Supervisor's review Mgr. Lukáš Kolek 409 kB
Download Opponent's review MgA. Ondřej Javora 101 kB
Download Defence's report PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 153 kB