text size

In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji
Titile (in english):
In-line skating and in-line hockey as training tool for summer training in ice hockey
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jakub Šerf
Supervisor:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Opponent:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Thesis Id:
188906
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Physical Education — Health Education (N TV-VZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/01/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
in-line bruslení,in-line hokej, trénink, letní příprava, lední hokej
Keywords:
in-line skating, in-line hockey, training, sommer training, ice hockey
Abstract (in czech):
Abstrakt: Cílem práce je na základě dotazníkové metody zjistit a porovnat využití in-line bruslení v letní přípravě týmu ledního hokeje na různých úrovních výkonnosti a věku. Název práce: In-line bruslení a in-line hokej jako tréninkový prostředek letní přípravy v ledním hokeji. Zpracoval: Jakub Šerf Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Cíl práce: Zmapovat a porovnat využívání in-line bruslení v letní přípravě týmů ledního hokeje na různých věkových a výkonnostních úrovních v České republice. Metoda práce: K tvorbě diplomové práce byla použita metoda dotazníkového šetření a porovnání. Výsledky práce: Zmapovaní využití in-line bruslení v letní přípravě hráčů ledního hokeje. Trenéři nezařazují příliš často in-line bruslení do tréninků letní přípravy. Využívají ho více jako doplňkovou činnost v podobě in-line hokeje než tréninku speciálních dovedností. Klíčová slova: In-line bruslení, in-line hokej, trénink, letní příprava, lední hokej
Abstract:
Abstract: The aim of this bachelor´s thesis is to find out with questionnaire and compare the use of in-line skating in the summer preparation of the ice hockey team on different levels of performance and age. Name of thesis: In-line skating and in-line hockey as training tool for summer training in ice hockey Author: Jakub Šerf Tutor: PaedDr. Ladislav Pokorný Department: Department of physical education and sport Aim of the thesis: Chart and compare the use of in-line skating in the summer preparation of ice hockey teams at different age and performance levels in the Czech Republic. Methodology: Methods used in the thesis are questionnaire and comparison Conclusion: Charting the use of in-line skating in the summer preparation of ice hockey players. Coaches do not often include in-line skating in summer training sessions. They use it more as a complementary activity in the form of in-line hockey than the training of special skills. Key words: In-line skating, in-line hockey, training, summer training, ice hockey
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jakub Šerf 2.13 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jakub Šerf 773 kB
Download Abstract in czech Bc. Jakub Šerf 92 kB
Download Abstract in english Bc. Jakub Šerf 92 kB
Download Supervisor's review PaedDr. Ladislav Pokorný 235 kB
Download Opponent's review PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 208 kB
Download Defence's report PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB