velikost textu

Textově argumentační strategie v konfesijní polemice Racka Doubravského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Textově argumentační strategie v konfesijní polemice Racka Doubravského
Název v angličtině:
Textual Strategies of Argument in the Confessional Polemic of Racek Dubravius
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vojtěch Pelc
Vedoucí:
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Oponent:
Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D.
Id práce:
188900
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL LJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konfesijní polemika|Racek Doubravský|Luther|argumentační strategie|diskurz
Klíčová slova v angličtině:
confessional polemic|Rodericus Dubravius|Luther|strategies of argument|discourse
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá textově argumentačními strategiemi v protiluterské polemice Ad libellum Martini Lutheri de instituendis ministris ecclesiae accepti relatio (1525) českého právníka a humanisty Racka Doubravského. V prvních čtyřech kapitolách se věnuje kulturně-historickému kontextu rané fáze luterské reformace, definuje rysy polemického žánru a na příkladech ilustruje konstituování protiluterského polemického diskurzu v 10. a 20. letech 16. století v Evropě i v Čechách. Jádro práce tvoří pátá kapitola, předkládající konkrétní ukázky jednotlivých argumentačních strategií, jako je útok ad personam, užívání věroučných argumentů ad. Textové ukázky jsou analyzovány s přihlédnutím ke konkrétním metodologickým nástrojům, zejména k taxonomii humanistických polemik autorů Marca Laureyse, Roswithy Simons a Arnolda Beckera, detailně představené ve druhé kapitole.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the textual strategies of argument in the confessional polemic Ad libellum Martini Lutheri de instituendis ministris ecclesiae accepti relatio (1525) by Czech jurist and humanist Rodericus Dubravius of Dubrava. Chapters 1–4 provide a cultural and historical context of the early stage of Lutheran reformation, define main features of the polemic genre, and sketch the process of constituting of the anti-Lutheran discourse from 1510s to 1520s both in Europe and Bohemia by introducing some of its representative examples. The core of this thesis consists in Chapter 5, introducing selected examples of particular strategies of argument, such as personal invective, use of doctrinal arguments, etc. The analysis of selected textual samples is based on a particular set of methodological tools, most importantly a taxonomy of humanistic polemics by Marc Laureys, Roswitha Simons, and Arnold Becker which is presented in detail in Chapter 2.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Pelc 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Vojtěch Pelc 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Pelc 328 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Pelc 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Svatoš, CSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 154 kB