velikost textu

Současný stav české televizní satiry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný stav české televizní satiry
Název v angličtině:
Czech Satire TV Shows: Current Status
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Kořanová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
188848
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
satire, TV shows, story, Cosmic, Gnome, Nadrazi, humor, criticism
Klíčová slova v angličtině:
satira, televizní seriály, příběh, Kosmo, Trpaslík, Nádraží, humor, kritika
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce Současný stav české televizní satiry si klade za cíl přispět k poznání, jakým způsobem je v současné české televizní produkci pracováno se satirickým žánrem. Na zvoleném vzorku tří pořadů, jež jsou svými autory deklarovány jako satirické: Kosmo, Trpaslík a Nádraží se prostřednictvím kvalitativní analýzy obsahu snaží najít odpovědi na otázky, s jakými tématy daná tvorba pracuje a jaký obraz o konkrétních motivech divákovi předkládá. Teoretická část textu se zabývá definicí satirického žánru, vymezením historického konsenzu vůči vybraným kritickým přístupům a v neposlední řadě také přehledem vývoje satiry na televizních obrazovkách v České republice od roku 1989. Po specifikaci metodologie výzkumu následuje vlastní rozbor dějové a formální složky zmíněných pořadů, jehož úkolem je identifikovat a popsat satirou kritizované jevy tak, jak jsou zobrazovány v jednotlivých dílech. V závěru práce jsou shrnuty teoretické poznatky a výsledky analýzy, jejichž vyhodnocení poslouží jako východisko pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek.
Abstract v angličtině:
Annotation Diploma thesis Czech satire TV shows: Current status aims to discover how contemporary television production works with satirical genre. Using qualitative analysis of sample of three selected shows regarded as satirical: Cosmic, Gnome and Nadrazi, it tries to describe and answer questions what topics are brought to the audience and what image of these motives the series present. After the necessary theoretical anchoring that defines satirical genre, its status in certain critical approaches and a brief history of satirical production on Czech television screens after the Velvet Revolution follows a practical analysis of plots and formal structures of the series. The analysis focuses on identification and description of satirical objects as they are shown in each of the shows. In conclusion, the thesis connects results of the analysis and findings from the theoretical part to research questions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Kořanová 3.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Kořanová 274 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Kořanová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Kořanová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB