velikost textu

Historizující ornament v díle Josefa Mánesa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historizující ornament v díle Josefa Mánesa
Název v angličtině:
Historicist ornamentation in the work of Josef Manes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Kuthanová
Vedoucí:
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
188831
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Mánes, ornament, historismus, typologie, 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Josef Mánes, ornamentation, historicism, typology, 19th century
Abstrakt:
Ústřední pozornost je v rámci práce soustředěna na životní dílo českého umělce Josefa Mánesa (1820−1871), a to především na ta díla, která obsahují historizující ornament. Hlavním cílem práce je typologické vymezení jednotlivých motivů historizujících ornamentů v díle J. Mánesa s upřesněním zdrojů jejich inspirace. Dalším cílem práce je taktéž shrnutí literatury k tématu, soupis všech Mánesových děl obsahujících ornamentální výzdobu a dokumentace sledovaných okruhů problémů v příslušeném obrazovém materiálu.
Abstract v angličtině:
The core part of the thesis is devoted to the lifework of a Czech artist Josef Mánes (1820−1871) with an emphasis on the artworks which include historicist ornamentation. The main aim of the author is a typological definition of particular motives of historicist ornamentation in the work of Josef Mánes, specifying the sources of their inspiration. The thesis is accompanied by the summary of the literature on the topic, by the list of all artworks of Josef Mánes containing ornamental decoration and sorting of the rich accompanying picture materials.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kuthanová 4.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Kuthanová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Kuthanová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 689 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Milan Pech, Ph.D. 153 kB