velikost textu

Franco-Czechoslovak relationships during the first Republic through the Revue Francaise de Prague

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Franco-Czechoslovak relationships during the first Republic through the Revue Francaise de Prague
Název v češtině:
Francouzsko-české vztahy za První republiky optikou Revue francaise de Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Swein Baticle
Vedoucí:
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Roman Zaoral
Id práce:
188742
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV AJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
International cultural relations, Czechoslovakia,France, Revue française de Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Swein Baticle 1.63 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Roman Zaoral 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 152 kB