velikost textu

Raná diagnostika a prevence SPU v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raná diagnostika a prevence SPU v předškolním věku
Název v angličtině:
Early diagnosis and prevention of learning disabilities preschoolers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Suchomelová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
188726
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
raná diagnostika, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, specifické poruchy učení, diagnostické metody
Klíčová slova v angličtině:
early diagnosis, dyslexia, dysgraphia, dysorthography, dyspraxia, specific learning disabilities, diagnostic methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Suchomelová, DiS. 799 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Suchomelová, DiS. 416 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Mrkosová, CSc. 5.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB