velikost textu

Finančněprávní aspekty provozování internetových her zahraničními provozovateli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finančněprávní aspekty provozování internetových her zahraničními provozovateli
Název v angličtině:
Financial law aspects of operation of online gambling by foreign operators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zsuzsanna László
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
188723
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
- internetová hra - zahraniční provozovatel - účastník hazardní hry
Klíčová slova v angličtině:
- online gambling - foreign gambling operator - participant
Abstrakt:
Finančněprávní aspekty provozování internetových her zahraničními provozovateli Abstrakt v češtině Hazardní hry doprovází lidstvo již od jeho samých počátků. Jak šla doba, tak se vyvíjely i hazardní hry, které dostávaly čím dál sofistikovanější podobu a těšily se čím dál větší popularitě. Tento fenomén se pak negativně odrazil na množství patologických hráčů, kteří kvůli své závislosti stávali čím dál zadluženějšími, což se negativně odrazilo i na zvýšení kriminality v dané společnosti. V dnešní době se pak hazardní hry dají hrát i prostřednictvím dálkového přístupu na internetu, což je zpřístupnilo ještě většímu množství lidí. Přesto zatím nepanuje jednoznačná shoda mezi jednotlivými státy, co se vnímání hazardních her týče. Některé státy tak kasina a provozovatele internetových hazardních her vítají, jiné státy se zas spíše snaží jejich počet snížit co nejvíc. Česká republika se rozhodla na výše popsané fenomény reagovat zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, díky kterému zde budou moci zahraniční provozovatelé, kteří zde nemají svou pobočku a ani si zde nechtějí novou společnost zakládat. Problémy s úniky na daních pak má vyřešit zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. V této práci pak vyhodnocuji tyto nové právní úpravy a další zákony, které na provozování internetových hazardních her významně dopadají a důkladně popisuji jejich silné a slabé stránky. Klíčová slova v češtině: - internetová hra - zahraniční provozovatel - účastník hazardní hry
Abstract v angličtině:
Financial law aspects of operation of online gambling by foreign operators Abstract in English Gambling has been part of humanity since its very beginning. As time passed, gambling gained more and more sophisticated appearance and it became more and more popular among people. This phenomenon had a negative impact on a number of pathological gamblers whose debts kept growing because of their addiction which lead to the increase of criminality in the society. Today, gambling can be accessed also via internet which made gambling even more available to people. Despite this, most states do not have a consensus regarding how to assess gambling. Therefore, some states have a welcoming approach with regards to casinos and online gambling operators, while others make huge effort to decrease the number of gambling operators as much as possible. Czech Republic seeks to react to the above phenomena with Act No. 186/2016 Coll., the gambling act, which gives foreign gambling operators the possibility to operate legally on the Czech market despite not having a branch here. Furthermore, Act No. 187/2016 Coll., on gambling taxation, was designed to deal with problems associated with tax evasion. In my thesis I focus on the evaluation of the new legislation and any other legislation which significantly affects gambling operation and I thoroughly analyse their strengths and weaknesses. Key words: - online gambling - foreign gambling operator - participant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zsuzsanna László 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zsuzsanna László 671 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zsuzsanna László 296 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zsuzsanna László 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB