velikost textu

Znalosti žáků o prevenci úrazů na vybrané odborné škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti žáků o prevenci úrazů na vybrané odborné škole
Název v angličtině:
Students' knowledge of injury prevention for a given vocational school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Kábelová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
188713
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prevence úrazů, předlékařská první pomoc, odborný výcvik, žák
Klíčová slova v angličtině:
Injury prevention, premedical first-aid, training, student
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Kábelová 3.54 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 152 kB