velikost textu

Využití resocializačních programů ve věznici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití resocializačních programů ve věznici
Název v angličtině:
Use of rehabilitation programs in prison
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Had
Vedoucí:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
188707
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Program zacházení, projekty, reedukace, reintegrace, SARPO, výkon trestu
Klíčová slova v angličtině:
Treatment program, Projects, Reeducation, Reintegration, SARPO (Summary analysis of risks and needs convicted), Punishment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Had 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Had 213 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 507 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB