velikost textu

Stanovení intrabuněčné koncentrace sukcinátu pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení intrabuněčné koncentrace sukcinátu pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
Název v angličtině:
Determination of intracellular concentration of succinate by liquid chromatography with mass spectrometric detection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Zahradníková
Vedoucí:
RNDr. Martin Štícha
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Id práce:
188667
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyselina jantarová, sukcinát, hmotnostní spektrometrie, ionizace elektrosprejem, kapalinová chromatografie, LC-ESI/MS, TMS-Cl
Klíčová slova v angličtině:
succinic acid, succinate, mass spectrometry, electrospray ionization, liquid chromatography, LC-ESI/MS, TMS-Cl
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Zahradníková 1.49 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Štícha 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB