velikost textu

Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních režimů.
Název v češtině:
Role mravních autorit V. Havla, L. Walesy a Jana Pavla II. pro pád totalitních ržimů.
Název v angličtině:
The role of the moral authorities of V. Havel, L. Walesa and John Paul II. in the fall of totalitarian regimes.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Robert Řezník
Vedoucí:
JUDr. Cyril Svoboda
Oponent:
Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.
Id práce:
188664
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
totalitarian regimes, Solidarity, Catholic church, dissent, freedom, communist party, identity, democracy, values
Abstrakt:
Anotace Práce se zaměřuje na úpadek totalitního režimu a na kořeny protikomunistického odporu. Vyjadřuje vzedmutí občanského odporu který iniciovali hlavní protagonisté tohoto celospolečenského revolučního vzmachu. Najevo vysvitne odvaha tří hrdinů své doby. Klíčová slova: totalitní režimy, Solidarita, Katolická církev, disent, svoboda, komunistická strana, identita, demokracie, hodnoty
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Robert Řezník 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Robert Řezník 318 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Robert Řezník 310 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Cyril Svoboda 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB