velikost textu

Jiné krajiny v současné české próze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jiné krajiny v současné české próze
Název v angličtině:
Other Places in Contemporary Czech Literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Štraubová
Vedoucí:
Mgr. Ina Píšová
Oponent:
PhDr. Tomáš Vučka
Id práce:
188531
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
současná česká literatura, prostor, exotický prostor, symbolický prostor, individuální paměť, kolektivní paměť, vývojový román
Klíčová slova v angličtině:
contemporary Czech literature, space, exotic space, symbolic space, individual memory, collective memory, Bildungsroman
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Štraubová 7.68 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ina Píšová 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Vučka 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 152 kB