velikost textu

Haruki Murakami: After dark - naratologická analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Haruki Murakami: After dark - naratologická analýza
Název v angličtině:
Haruki Murakami: After dark - naratrative analysis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Klimentová
Vedoucí:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
188450
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fikce, vyprávění, naratologie, analýza, Haruki Murakami
Klíčová slova v angličtině:
prosa fiction, narative, narratology, analysis, Haruki Murakami
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Klimentová 605 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 154 kB