velikost textu

Metodika práce v multisenzorické místnosti Snoezelen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika práce v multisenzorické místnosti Snoezelen
Název v angličtině:
Methodics of work in multisensoric room Snoezelen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Helvichová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
188441
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Snoezelen, multisenzorické prostředí, mentální postižení, porucha autistického spektra, změna emočního ladění, soustředění
Klíčová slova v angličtině:
Snoezelen, multisensory environment, mental disabilities, autism spectrum disorder, change of emotional tuning, concentration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Helvichová, DiS. 1.66 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 705 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB