velikost textu

Znalosti alternativních výživových směrů u žáků středních škol a jejich zkušenosti s nimi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti alternativních výživových směrů u žáků středních škol a jejich zkušenosti s nimi
Název v angličtině:
Knowledge of alternative nutritional guidelines for high school students and their experience with them
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Světlana Zábranská
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
188435
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výživa, základní živiny, pitný režim, charakteristika, dostupnost, bezpečnost, znalosti směrů a postoje k nim, vliv na zdraví, osobní zkušenosti
Klíčová slova v angličtině:
Nutrition, essential nutrients, water intake, characteristics, availability, safety and general awareness of alternative trends, attitude to them, health effects and personal experience
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Světlana Zábranská 800 kB
Stáhnout Příloha k práci Světlana Zábranská 154 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Světlana Zábranská 503 kB