velikost textu

Podpora zdravého stravování na základních školách na Praze 10

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora zdravého stravování na základních školách na Praze 10
Název v angličtině:
Promoting healthy eating in primary schools at Prague 10
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Kantorová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
188434
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Chemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdravá výživa, podpůrné programy, škola, obezita, Praha 10
Klíčová slova v angličtině:
Healthy food, support programs, obesity,school, Prague 10
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Kantorová 827 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Markéta Kantorová 206 kB