velikost textu

Aplikace systému italských cvičení z Polcanta do zimního tréninku motokrosařů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace systému italských cvičení z Polcanta do zimního tréninku motokrosařů
Název v angličtině:
Application of Italian exercises from Polcanto into the winter training motocross riders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
František Bláha
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
188427
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cvičení, motokros, zimní trénink
Klíčová slova v angličtině:
exercises, motocross, winter training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce František Bláha 2.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 508 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB