velikost textu

Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole - případová studie žáka základní školy a víceletého gymnázia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole - případová studie žáka základní školy a víceletého gymnázia
Název v angličtině:
Student with Autism Spectrum Disorder in Mainstream School - case study of the students in elementary school and 8 year grammar school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Ďurišová
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
Id práce:
188412
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra; autismus; integrace; inkluze; strukturované učení; asistent pedagoga; podpůrná opatření; poradenský systém
Klíčová slova v angličtině:
Autism Spectrum Disorder; Autism; Integration; Inclusion; Structured learning; Teaching assistant; Educational support; Counseling system
Abstrakt:
Abstract The topic of this thesis is “Pupil with Autism Spectrum Disorder in a Mainstream School – Case Study of a Pupil in Elementary School and Secondary School”. The first, theoretical, part of the thesis deals with autism spectrum disorders (ASD) and diagnostics; it will also address current legislative changes of the educational system in the Czech Republic as well as the counseling system, school counseling centers, and school counseling facilities. The second, practical, part will deal with the process of educating pupils with ASD in mainstream elementary schools and secondary schools. The aim of my research was to determine how pupils with ASD were able to integrate into a standard primary school and secondary. I focused on approaches and methods used in the educational process, especially on structured learning, as well as on the teachers’ readiness to integrate pupils with special educational needs. The research was conducted in České Budějovice, at the J. Š. Baar Elementary School and Kindergarten, and at the J. V. Jirsík Gymnasium. I used the observation method, interviews with the legal representatives of both pupils, teachers and teachers’ assistants, and direct work with autistic pupils; I also had the opportunity to teach the pupil at the gymnasium during my teaching practice as part of my follow-up master’s degree studies. I analyzed the school documentation of both pupils, especially the individual educational plans and the recommendations from the special education center, and their medical documentation.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is „Pupil with Autism Spectrum Disorder in a Mainstream School – Case Study of a Pupil in Elementary School and Secondary School”. The first, theoretical, part of the thesis deals with autism spectrum disorders (ASD) and diagnostics; it will also address current legislative changes of the educational system in the Czech Republic as well as the counseling system, school counseling centers, and school counseling facilities. The second, practical, part will deal with the process of educating pupils with ASD in mainstream elementary schools and secondary schools. The aim of my research was to determine how pupils with ASD were able to integrate into a standard primary school and secondary. I focused on approaches and methods used in the educational process, especially on structured learning, as well as on the teachers’ readiness to integrate pupils with special educational needs. The research was conducted in České Budějovice, at the J. Š. Baar Elementary School and Kindergarten, and at the J. V. Jirsík Gymnasium. I used the observation method, interviews with the legal representatives of both pupils, teachers and teachers’ assistants, and direct work with autistic pupils; I also had the opportunity to teach the pupil at the gymnasium during my teaching practice as part of my follow-up master’s degree studies. I analyzed the school documentation of both pupils, especially the individual educational plans and the recommendations from the special education center, and their medical documentation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Ďurišová 5.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Ďurišová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Ďurišová 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Špačková, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB