velikost textu

Czesław Miłosz: „Un autre Europe” – „Jiná Evropa”

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Czesław Miłosz: „Un autre Europe” – „Jiná Evropa”
Název v angličtině:
Czesław Miłosz: „Un autre Europe” – „The Other Europe”
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Yury Solodukhin
Vedoucí:
Mgr. Michala Benešová
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Id práce:
188402
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Středoevropská studia (SE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Polština
Klíčová slova:
Czesław Miłosz|Milan Kundera|Rodzinna Europa|Mały ojczyzny|Europa Środkowa
Klíčová slova v angličtině:
Czesław Miłosz|Milan Kundera|Native Europe|Small motherlands|Central Europe
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce Czesław Miłosz: „Un autre Europe“- „Jiná Evropa“ zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza „Rodná Evropa“ v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla vydána s názvem „Jiná Evropa“. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Ve první autor zvažuje vnitřní rozporuplnost jako jeden z hlavních aspektů tvorby Miłosza, dáva se též pozor na dvě bipolární opozice Východ – Západ a Město – Provincie. Ve druhé části autor probírá civilizační teorie Spenglera, Danilevského a Huntingtona s cílem pochopit umístění „Jiné Europy“ na mapě světa. Ve třetí jsou zkoumány pozdní univerzitní přednášky a eseje Czesława Miłosza „O tożsamości“ a „O naszej Europie“, jejich srovnávání s esejem Milana Kundery „Tragédie Střední Evropy“, utvrzuje se teze, že v současné době, Střední Evropa je strážcem historické paměti a tradičních evropských hodnot, projednává také koncepce "Małych Ojczyzn".
Abstract v angličtině:
Abstract: Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an extent that in France the book came out as "The Other Europe". The work consists of three main parts. In the first part, the author views contradictions as one of the main aspects of Miłosz's work, paying attention to two bipolar oppositions: West-East and City-Province. In the second, the author examines the civilizational theories of Spengler, Danilevsky and Huntington in order to understand the location of the "Other Europe" on the world map. The third is the consideration of the late university lectures and essays by Czeslaw Milosz "O tożsamości" and "O naszej Europe", their juxtaposition with the essays of Milan Kundura "The tragedy of central Europe", also it affirms the thesis that in modern times Central Europe becomes the custodian of historical memory and traditional European values and considered conception of «Małych ojczyzn»
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yury Solodukhin 724 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Yury Solodukhin 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Yury Solodukhin 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michala Benešová 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB