velikost textu

Reakce prarodičů, případně blízkého okolí rodiny na dítě s postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce prarodičů, případně blízkého okolí rodiny na dítě s postižením
Název v angličtině:
Acceptance of the handicapped child the by the wider family (grandparents and others)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Caisová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Id práce:
188345
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě s postižením, podpora, prarodiče, přijetí postiženého dítěte, rodina, výchova, zvládnutí stresující události
Klíčová slova v angličtině:
accepting, disabled child, education, family, grandparents, stressful experience, support
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Caisová 2.67 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB