velikost textu

"Nechci multi-kulti svět!": Hudební performance české kapely Ortel z etnomuzikologické perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Nechci multi-kulti svět!": Hudební performance české kapely Ortel z etnomuzikologické perspektivy
Název v angličtině:
"I Don't Want a Multiculti World!": Music Performances of a Czech Band Ortel from the Perspective of Ethnomusicology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Filko
Vedoucí:
Mgr. Veronika Seidlová
Oponent:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Id práce:
188334
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie; performance; hudební svět; nacionalismus; xenofobie; Ortel
Klíčová slova v angličtině:
Ethnomusicology; Performance; Soundscape; Nationalism; Xenophobia; Ortel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Filko 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Filko 80.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Seidlová 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Filko 2.04 MB