velikost textu

Psychomotorický vývoj tříměsíčních kojenců v běžné populaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychomotorický vývoj tříměsíčních kojenců v běžné populaci
Název v angličtině:
Psychomotor development of three-month old infants in the general population
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Štroblová
Vedoucí:
Mgr. Petra Bartlová
Oponent:
doc. MUDr. Dobroslava Jandová
Id práce:
188328
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Štroblová 1.66 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Bartlová 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Dobroslava Jandová 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 152 kB