velikost textu

Canisterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Canisterapie
Název v angličtině:
Canistherapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Sůsová
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
188303
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Canisterapie, vzdělávání za pomoci zvířat, metody canisterapie, zkoušky
Klíčová slova v angličtině:
Canistherapy, animal assisted education, canistherapy methods, exams
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá canisterapií a jejím využití v praxi. V teoretické části je popsán proces začlenění psa do terapie, metody a aktivity, které jsou při canisterapii používány. Dále je také vysvětlen rozdíl mezi canisterapeutickým, vodícím, asistenčním a signálním psem; popsání jednotlivých sdružení a zkoušek, které jsou k výkonu canisterapie nezbytné. Do práce je zařazeno také porovnání canisterapie v České republice, USA a Velké Británii. V praktické části bakalářské práce je popsán průběh vlastních canisterapeutických zkoušek. Dále je také rozvinutá konkrétní canisterapeutická praxe s popsáním vybraných setkání a aktivit se zaměřením na pozitivní vliv přítomnosti psa. Metoda šetření vyplývá především z přímé intervence a přípravy canisterapeutických setkání, dále pak také ze studia odborné literatury. Z práce vyplývá, že přítomnost psa při hodinách má pozitivní vliv na soustředění, motivaci a konkrétní práci.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with canistherapy and its use in practise. Theoretical part describes the process of integration the dog into the therapy, methods and activities, which are use in canistherapy. Furthermore, there is explained the difference between canisterapeutic dog, guide dog, signal dog and assistance dog; description of associations and organisations and their exams, which are necessary for the practise. The work also includes comparison of canistherapy in the Czech Republic, the United States and the Great Britain. In the practical part there is description of our canistherapeutic exams. It is based on specific canistherapeutic practise and description of meetings and activities, which are focused on the positive influence of dog’s presence. The method of investigation follows mainly from direct intervention and preparation of canisterapeutic meetings, as well as from the study of professional literature. The bachelor thesis shows that the dog’s presence during the meetings has a positive influence on concentration, motivation and work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Sůsová 631 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Sůsová 358 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Sůsová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Sůsová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 702 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 154 kB