velikost textu

Vývoj dítěte s poruchou autistického spektra za podpory metody Son-Rise

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj dítěte s poruchou autistického spektra za podpory metody Son-Rise
Název v angličtině:
Development of children with autism spectrum disorders with the help of Son-Rice method
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Aneta Josefyová
Vedoucí:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
188300
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Son-Rise program, poruchy autistického spektra, metoda, terapie, program, dieta, vývoj, oblast sociálních dovedností
Klíčová slova v angličtině:
Son-Rise program, autism spectrum disorder, method, therapy, program, diet, development, (area of) social skills
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vývojem u dětí s poruchou autistického spektra především v oblastech sociálních dovedností při využití metody Son-Rise. V teoretické části se zabývá obecným vývojem dítěte a také shrnuje základní rysy obvyklého vývoje dětí s poruchou autistického spektra, popisuje Son-Rise program a některé další použitelné metody. Praktická část zpracovaná na základě rozhovorů s rodiči a pozorování jejich dětí zaznamenává, do jaké míry a jak účinně může Son-Rise program ovlivnit vývoj dítěte, především v oblastech sociálních dovedností. Zároveň také na základě výsledků konstatuje, že ke zlepšení a rychlejšímu vývoji může přispět i doplnění metody Son-Rise programu dalšími metodami a postupy. KLÍČOVÁ SLOVA Son-Rise program, poruchy autistického spektra, metoda, terapie, program, dieta, vývoj, oblast sociálních dovedností
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master’s thesis deals with development of children with autism spectrum disorder with the help of the Son-Rise method.The theoretical part of the thesis focuses on general development of children, also summarises primary features of children with autism spectrum disorder and describes Son-Rise program and few other applicable methods.The practical part is based on interviews and observations that show to what extent is the Son-Rise program able to influence the development of children pre-eminently in area of their social skills. Based on the gained results, the practical part also notes that addition of other methods and procedures to the Son-Rise program can contribute to improvement and faster development process. KEYWORDS Son-Rise program, autism spectrum disorder, method, therapy, program, diet, development, (area of) social skills
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Josefyová 473 kB
Stáhnout Příloha k práci Aneta Josefyová 46 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Josefyová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Josefyová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB