velikost textu

Skupina Chthonic – mezi hudbou a politiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skupina Chthonic – mezi hudbou a politiku
Název v angličtině:
Chthonic band - between music and politics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marcel Kacafírek
Vedoucí:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponent:
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Id práce:
188286
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chhthonic|Taiwanská rocková hudba|politika
Klíčová slova v angličtině:
Chhthonic|Taiwanese rock music|politics
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marcel Kacafírek Skupina Chthonic – mezi hudbou a politikou Chthonic band – between music and politics Ústav Dálného východu Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 2018 Abstrakt (česky): Cílem této práce je představit taiwanskou death-metalovou skupinu Chthonic (Shanling 閃靈) a její politické názory, které vedly zpěváka skupiny Freddyho Lima (Lin Changzuo 林昶佐) k tomu, aby se zůčastnil voleb do legislativního luanu v Taipeji r. 2016. Zaměřuje se na důležité historické události na Taiwanu dle narativu stoupenců nezávislosti Taiwanu a jejich souvislost s názory skupiny i s otázkou taiwanské identity. Tělem práce je analýza alba Bú-tik (Wude 武徳 [2013]), do kterého Freddy Lim tyto události zakomponoval. Analýzou dojdeme k závěru, který vypovídá o vlivu skupiny na politické dění na Taiwanu, metodách prosazování jejích názorů a popularizaci metalového žánru skrze politický aktivismus.
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marcel Kacafírek Skupina Chthonic – mezi hudbou a politikou Chthonic band – between music and politics Ústav Dálného východu Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 2018 Abstract (in English): The goal of the thesis is to introduce Taiwanese death-metal band Chthonic (Shanling 閃靈) and its political opinions, which led its lead singer Freddy Lim (Lin Changzuo 林昶佐) to participate in the elections to the Legislative Yuan in Taipei in 2016. It focuses on important historical events by the historical narrative of the Taiwan independence supporters and their correlations with the opinions of the band as well as the issue of taiwanese identity. The vital part of the thesis is the analysis of the album Bú-tik (Wude 武德 [2013]), in which Freddy Lim has composed the historical events. The analysis will lead us to a conclusion, which reflects the influence of the band on the political situation in Taiwan, the methods used to promote its opinions a its popularization on metal genre through political activism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marcel Kacafírek 904 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marcel Kacafírek 378 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marcel Kacafírek 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 1017 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 154 kB