velikost textu

Projevy, příčiny a možnosti překonávání syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projevy, příčiny a možnosti překonávání syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků
Název v angličtině:
Symptoms, causes and possibilities of overcoming burnout syndrome in teaching staff
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dana Kučerová
Vedoucí:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Lautnerová
Id práce:
188284
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogický pracovník, prevence, rizikové faktory, stres, syndrom vyhoření
Klíčová slova v angličtině:
pedagogical worker, prevention, risk factors, stress, burntout syndrom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Kučerová 753 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dana Kučerová 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Lautnerová 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 152 kB