velikost textu

Nestandardní syntaktické jevy v jazyce internetových médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nestandardní syntaktické jevy v jazyce internetových médií
Název v angličtině:
Non-standard syntactic phenomena in the language of internet media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Marešová
Vedoucí:
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Oponent:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Id práce:
188273
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internet, média, syntax, chyby, nestandardní jevy, titulek
Klíčová slova v angličtině:
internet, media, syntax, failures, nonstandard phenomena, headline
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Marešová 784 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB